Operationer

Vi har operationsdag hver anden fredag (ulige uger).

Alle indgreb foretages af speciallæge Maria Quisgaard Gaunsbæk

Vi foretager bl.a. følgende indgreb:

  • Anlæggelse af dræn i trommehinde (tubulation)
  • Fjernelse af polypper
  • Fjernelse af mandler (tonsillektomi)
  • Reduktion af mandler (tonsillotomi)
  • Pladsforbedrende kirurgi i næsen ved:
  • Korrektion af skæv næseskillevæg (septumplastik)
  • Fjernelse af nederste muslingeben (konkotomi)